ΛΙΣΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΗ

Ως Πλήρη Μέλη της Π.Ε.Ε.Δ.Π. αναγνωρίζονται οι επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει τετραετή εκπαίδευση πάνω στη Δραματοθεραπεία / Παιγνιοθεραπεία και πληρούν τα κριτήρια που υπαγορεύει η EAP για την αναγνώριση των ψυχοθεραπευτών.

ΜΕΛΗ

Ως Μέλη της Π.Ε.Ε.Δ.Π. αναγνωρίζονται επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει διετή εκπαίδευση πάνω στη Δραματοθεραπεία / Παιγνιοθεραπεία και που πληρούν τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στην ενότητα Προϋποθέσεις Εγγραφής Μελών.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ως Σπουδαστικά Μέλη της Π.Ε.Ε.Δ.Π. αναγνωρίζονται σπουδαστές που παρακολουθούν κάποιο πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Δραματοθεραπείας / Παιγνιοθεραπείας.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Ως Επίτιμα Μέλη της Π.Ε.Ε.Δ.Π. αναγνωρίζονται επαγγελματίες που μετά από μια μακρόχρονη πορεία στο χώρο της Δραματοθεραπείας / Παιγνιοθεραπείας συνεισφέρουν με τη γνώση τους στην εξέλιξη των προσεγγίσεων και προωθούν τους σκοπούς της ένωσης.