ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΗ
Πλήρη μέλη είναι οι επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει τετραετή Εκπαίδευση πάνω στη Δραματοθεραπεία / Παιγνιοθεραπεία και πληρούν τα κριτήρια που υπαγορεύει η European Association of Psychotherapists (EAP) για την αναγνώριση των ψυχοθεραπευτών:
• Τρίχρονη τουλάχιστον Εκπαίδευση σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα (1.800 ώρες), σε δημόσιο ή ιδιωτικό πιστοποιημένο φορέα Εκπαίδευσης.
• Τετραετή Εκπαίδευση στην πρακτική της Δραματοθεραπείας – Παιγνιοθεραπείας με ελάχιστο χρόνο παρακολούθησης 1.500 ωρών. Οι εκπαιδευτές της Εκπαίδευσης αυτής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από Επαγγελματικούς Συλλόγους της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
• Προσωπική θεραπεία (ατομική και ομαδική) 250 ωρών σε Δραματοθεραπευτή ή Παιγνιοθεραπευτή.
• 500 – 800 ώρες σε ενότητες που αφορούν σε Θεωρίες Δραματοθεραπείας / Παιγνιοθεραπείας, Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής στους πιστοποιημένους φορείς Εκπαίδευσης Δραματοθεραπείας ή Παιγνιοθεραπείας.
• 300 – 600 ώρες κλινικής άσκησης.
• 150 ώρες επαγγελματικής εποπτείας στα πλαίσια της Εκπαίδευσης με πιστοποιημένο Δραματοθεραπευτή – Παιγνιοθεραπευτή.
• Να έχει αποδεχθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου.
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΛΗ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ
Ειδικά Μέλη είναι οι Δραματοθεραπευτές/Παιγνιοθεραπευτές που υπήρξαν μέλη του Συλλόγου και έχουν πλέον συνταξιοδοτηθεί.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σπουδαστικά μέλη είναι οι σπουδαστές που παρακολουθούν κάποιο πιστοποιημένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Δραματοθεραπείας ή στη Παιγνιοθεραπεία από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπευτών Ελλάδας (ΕΕΨΕ) και την European Association of Psychotherapy (EAP).
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα μέλη είναι οι επαγγελματίες του χώρου Ψυχοθεραπείας (ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή ειδικότητας) που έχουν συμβάλει εξαιρετικά στη προαγωγή της Δραματοθεραπείας/Παιγνιοθεραπείας στη θεωρία και στη πράξη καθώς και στην προώθηση και την ανάδειξη του επαγγέλματος. Η ανακήρυξη κάποιου μέλους ως «επίτιμου» αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

TEST ΒΡΕΙΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Seite nicht gefunden

Google-Logo

Die von Ihnen angeforderte Datei wurde gelöscht.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte URL verwenden und dass der Eigentümer der Datei diese nicht gelöscht hat.

Mit Google Drive mehr erledigen

Mit den Apps in Google Drive können Sie Dokumente, Tabellen, Präsentationen und vieles mehr problemlos online erstellen, speichern und freigeben.

Weitere Informationen finden Sie hier: drive.google.com/start/apps.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Seite nicht gefunden

Google-Logo

Die von Ihnen angeforderte Datei wurde gelöscht.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte URL verwenden und dass der Eigentümer der Datei diese nicht gelöscht hat.

Mit Google Drive mehr erledigen

Mit den Apps in Google Drive können Sie Dokumente, Tabellen, Präsentationen und vieles mehr problemlos online erstellen, speichern und freigeben.

Weitere Informationen finden Sie hier: drive.google.com/start/apps.