ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ

Η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Παιγνιοθεραπευτών & Δραματοθεραπευτών (Π.Ε.Ε.Δ.Π.), αφορά όλους τους επαγγελματίες Παιγνιοθεραπευτές και Δραματοθεραπευτές που ζουν, εργάζονται ή εκπαιδεύονται στην Ελλάδα. Στόχος της ένωσης είναι η προάσπιση – διεύρυνση του επαγγέλματος των Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών στην Ελλάδα και η εξέλιξη και πιστοποίηση των επαγγελματιών – μελών της. Εργάζεται διαρκώς προκειμένου να κάνει ευρύτερα γνωστές τη Δραματοθεραπεία και την Παιγνιοθεραπεία στην Ελλάδα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλο και περισσότερο σε προγράμματα πρόληψης, ψυχικής υγείας, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΤΙ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΕΛΗ /ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

h

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Εχουν αλλάξει τα στοιχεία σας;

Παρακαλούμε τα μέλη των οποίων τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής έχουν αλλάξει να τα ενημερώσουν στην φόρμα που ακολουθεί.