ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ

Η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Παιγνιοθεραπευτών & Δραματοθεραπευτών (Π.Ε.Ε.Δ.Π.), αφορά όλους τους επαγγελματίες Παιγνιοθεραπευτές και Δραματοθεραπευτές που ζουν, εργάζονται ή εκπαιδεύονται στην Ελλάδα. Στόχος της ένωσης είναι η προάσπιση – διεύρυνση του επαγγέλματος των Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών στην Ελλάδα και η εξέλιξη και πιστοποίηση των επαγγελματιών – μελών της. Εργάζεται διαρκώς προκειμένου να κάνει ευρύτερα γνωστές τη Δραματοθεραπεία και την Παιγνιοθεραπεία στην Ελλάδα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλο και περισσότερο σε προγράμματα πρόληψης, ψυχικής υγείας, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
& ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Οι Δραματοθεραπευτές & Παιγνιοθεραπευτές μας

ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
& ΟΙ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

h

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υποβολή στοιχείων Νέων Μελών

Για αίτηση εγγραφής στην Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθεραπευτών & Παιγνιοθεραπευτών, παρακαλούμε, συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής που ακολουθεί τα στοιχεία σας.

Έχουν αλλάξει τα στοιχεία σας; Παρακαλούμε τα μέλη των οποίων τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής έχουν αλλάξει να επικοινωνήσουν μαζί μας.