ΒΡΕΙΤΕ ΠΑΙΓΝΙΟ/ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Τα ακόλουθα Πλήρη Μέλη της Π.Ε.Ε.Δ.Π. με ειδικότητα Δραματοθεραπεία ή Παιγνιοθεραπεία πληρούν τα κριτήρια Ψυχοθεραπευτή/τριας, όπως ορίζεται από την Ε.Ε.Ψ.Ε και από την Ε.Α.Ρ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E7zgp6TMz5Miu_Hg85v5Fgq_Pod7OJJhhNtfh_pjWAs/edit?usp=sharing

(*) Ειδικά Μέλη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pJNJB1a_qZvwMNr1xxqCN9tObcK_J5MbLnJcJKCpL_o/edit?usp=sharing

(*) Ειδικά Μέλη