ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2ο Διεθνές Συνέδριο Δραματοθεραπείας & Παιγνιοθεραπείας

Κλειώ Κούτρα
Επίκουρη Καθηγήτρια, PhD, MPH, BSW, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Η Δρ. Κούτρα Κλειώ είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Απέκτησε διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διδακτορική της διατριβή διαπραγματεύεται την επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου στις συμπεριφορές υγείας των μαθητών από την οπτική της Κοινωνικής Εργασίας. Από το 1998 εως σήμερα έχει διδάξει στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας σειρά μαθημάτων: 1) Εκτίμηση αναγκών και κοινωνικός σχεδιασμός, 2) Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία, 3) Κοινοτική εργασία-Μέθοδοι παρέμβασης, 5) Ηλικιωμένα και ανάπηρα άτομα-Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας. Συντονίζει και συμμετέχει σε σειρά ερευνητικών έργων με κύριο αντικείμενο την διαχείριση της διαφορετικότητας, τα θέματα πρόσβασης στην υγεία σε αγροτικές περιοχές μεταναστών και γηγενών και την μετάβαση από την νεότητα στην ενηλικίωση των νέων της Κρήτης. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντά της αφορούν στην Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα, στο κοινωνικό κεφάλαιο, στην διαχείριση της διαφορετικότητα, στις συμπεριφορές υγείας, στις εξαρτήσεις και τους νέους, στην πρόληψη και στην προαγωγή υγείας.